Kmečka zadruga Sevnica

Kmečka zadruga Sevnica je ena izmed večjih zadrug v slovenskem prostoru. S svojo dejavnostjo deluje na širšem področju Posavja. Velik zadružni kapital, preko sto trideset zaposlenih delavcev, preko sto štirideset članov zadruge in osemsto kmetov s katerimi zadruga proizvodno sodeluje – vse to so osnova in moč za delo, poslovanje in nadaljnji razvoj zadruge

0
Zaposlenih
0
Članov
0
Kmetov
kz-sevnica-trgovina-opis_1

Trgovine

Največji delež v poslovanju predstavlja trgovina, ki prispeva več kot polovico vseh prihodkov zadruge. Trgovinska ponudba je raznolika in pestra. V poslovalnicah vam nudimo od živil, kmetijskega repromateriala, gradbenega materiala do vrtnarskega in cvetličarskega programa. Trgovine imamo locirane v Sevnici, Tržišču, Krmelju, Šentjanžu, Dolenji vasi, Dobovi, na Studencu, Senovem, Bizeljskem in Bučki.

Grajske mesnine

Grajske mesnine, s klavniško dejavnostjo, s predelavo mesa in izdelki pod blagovno znamko Grajske mesnine, so podaljšek reproverige kmetijske proizvodnje in so s tega stališča pomembne tako za zadrugo kot za njeno širše okolje. Sveže meso iz lokalnih kmetij, številni mesni izdelki iz barjenega, poltrajnega in trajnega programa so asortiman, po katerem nas poznajo številni kupci širom Slovenije. Domače, sveže in proizvedeno po klasičnih postopkih – vse to so prednosti našega majhnega obrata, katere potrošniki zares cenijo.

Poslanstvo zadruge

Osnovno vodilo zadružnega poslovanja je sodelovanje s kmeti, ki pa se odraža v nakupni in prodajni poti, svetovanju, pomoči in skupnem delovanju. Tako smo razvili uslužnostno pitanje prašičev in govedi, odkup vseh tržnih viškov na kmetijah, predvsem mleka, mesa in lesa. Kmečka zadruga Sevnica tako nadaljuje poslanstvo, ki ji je bilo dano skozi zgodovino. Skrbnost za kmete in njihove kmetije bo za nas vedno na prvem mestu. S tesnim sodelovanjem, modrimi odločitvami in pravimi potezami bo zadruga lahko uresničevala cilje, dosegla gospodarski napredek, rast in poslovne uspehe.

businesswoman-working-on-a-report-or-questionnaire

Letna poročila

V skladu s slovenskimi računovodskimi standardi objavljamo revidirana letna poročila Kmečke zadruge Sevnica z.o.o. za določena poslovna obdobja.
Poročila so predložena pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov.
kz-sevnica-trgovina-opis_1

Trgovine

Največji delež v poslovanju predstavlja trgovina, ki prispeva več kot polovico vseh prihodkov zadruge. Trgovinska ponudba je raznolika in pestra. V poslovalnicah vam nudimo od živil, kmetijskega repromateriala, gradbenega materiala do vrtnarskega in cvetličarskega programa. Trgovine imamo locirane v Sevnici, Tržišču, Krmelju, Šentjanžu, Dolenji vasi, Dobovi, na Studencu, Senovem, Bizeljskem in Bučki. Postali smo tudi uradni zastopnik za stroje NIUBO iz Španije ter semena poljščin BC INSTITUT iz Hrvaške.

Grajske mesnine

Grajske mesnine, s klavniško dejavnostjo, s predelavo mesa in izdelki pod blagovno znamko Grajske mesnine, so podaljšek reproverige kmetijske proizvodnje in so s tega stališča pomembne tako za zadrugo kot za njeno širše okolje. Sveže meso iz lokalnih kmetij, številni mesni izdelki iz barjenega, poltrajnega in trajnega programa so asortiman, po katerem nas poznajo številni kupci širom Slovenije. Domače, sveže in proizvedeno po klasičnih postopkih – vse to so prednosti našega majhnega obrata, katere potrošniki zares cenijo.

businesswoman-working-on-a-report-or-questionnaire

Poslanstvo zadruge

Osnovno vodilo zadružnega poslovanja je sodelovanje s kmeti, ki pa se odraža v nakupni in prodajni poti, svetovanju, pomoči in skupnem delovanju. Tako smo razvili uslužnostno pitanje prašičev in govedi, odkup vseh tržnih viškov na kmetijah, predvsem mleka, mesa in lesa. Kmečka zadruga Sevnica tako nadaljuje poslanstvo, ki ji je bilo dano skozi zgodovino. Skrbnost za kmete in njihove kmetije bo za nas vedno na prvem mestu. S tesnim sodelovanjem, modrimi odločitvami in pravimi potezami bo zadruga lahko uresničevala cilje, dosegla gospodarski napredek, rast in poslovne uspehe.

Letna poročila

V skladu s slovenskimi računovodskimi standardi objavljamo poročila Kmečke zadruge Sevnica z.o.o. za določena poslovna obdobja.
Poročila so predložena pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov. Vsebina je skladna z revidiranimi računovodskimi izkazi. Revizorjeva mnenja so pritrdilna.
 

Zgodovina KZ Sevnica

Že pred sto leti so se kmetje na posavskem območju zavedali pomembnosti sodelovanja in združevanja. Živina, mleko, izdelki in pridelani viški na eni strani, na drugi pa potrebe po kmetijskem repromaterialu ter pomoč pri prodaji, so bili razlogi za pričetek organiziranega združevanje kmetov, katerih namen je bil pozitivno gospodarjenje njihovih kmetij in oskrba lokalnega prebivalstva.

Leta 1919 je bila ustanovljena Splošna gospodarska zadruga s trgovino za oskrbo kmetov in odkupom njihovih pridelkov, imela pa je tudi svojo hranilnico in posojilnico.
Po letu 1945 so bile po vseh večjih okoliških krajih ustanovljene Obnoviteljske zadruge iz katerih so kasneje nastale Splošne zadruge, ki so se po letu 1960 zadružile v Kmetijsko zadrugo Zasavje Sevnica in po letu 1970 v Kmetijski kombinat Zasavje Sevnica, TOK Kooperacija. Leta 1990 se je po starem jugoslovanskem zakonu o zadrugah ustanovila Kmečka zadruga Sevnica, ki je bila v začetku še pod okriljem Poslovnega sistema Mercator. Le ta se je ohranila vse do danes in pogumno zre v prihodnost.

Zgodovina KZ Sevnica

Že pred sto leti so se kmetje na posavskem območju zavedali pomembnosti sodelovanja in združevanja. Živina, mleko, izdelki in pridelani viški na eni strani, na drugi pa potrebe po kmetijskem repromaterialu ter pomoč pri prodaji, so bili razlogi za pričetek organiziranega združevanje kmetov, katerih namen je bil pozitivno gospodarjenje njihovih kmetij in oskrba lokalnega prebivalstva.

Leta 1919 je bila ustanovljena Splošna gospodarska zadruga s trgovino za oskrbo kmetov in odkupom njihovih pridelkov, imela pa je tudi svojo hranilnico in posojilnico.
Po letu 1945 so bile po vseh večjih okoliških krajih ustanovljene Obnoviteljske zadruge iz katerih so kasneje nastale Splošne zadruge, ki so se po letu 1960 zadružile v Kmetijsko zadrugo Zasavje Sevnica in po letu 1970 v Kmetijski kombinat Zasavje Sevnica, TOK Kooperacija. Leta 1990 se je po starem jugoslovanskem zakonu o zadrugah ustanovila Kmečka zadruga Sevnica, ki je bila v začetku še pod okriljem Poslovnega sistema Mercator. Le ta se je ohranila vse do danes in pogumno zre v prihodnost.