IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE

Vsa govedina v naših prodajalnah je vključena v nacionalno shemo IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE, ki potrošnikom zagotavlja, da prodajamo goveje meso živali, ki so vzrejene in predelane v Sloveniji.

NAZIV
AKTIVNOSTI

Vključitev v shemo kakovosti za kmetijske proizvode in živila “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE”

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v shemo kakovosti za kmetijske proizvode in živila “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE”

POVZETEK

Kmečka zadruga Sevnica je organizirala svojo skupino proizvajalcev govedi v katero je vključila kmete, ki ustrezajo zahtevam po specifikaciji “IZBRANA KAKOVOST”.

POVZETEK

Kmečka zadruga Sevnica je organizirala svojo skupino proizvajalcev govedi v katero je vključila kmete, ki ustrezajo zahtevam po specifikaciji “IZBRANA KAKOVOST”.

DEJAVNOSTI

Zaključen krog od kmeta do potrošnika po specifikaciji “IZBRANA KAKOVOST” – izobraževanje, vklučevanje in certificiranje vseh členov v verigi.

DEJAVNOSTI

Zaključen krog od kmeta do potrošnika po specifikaciji “IZBRANA KAKOVOST” – izobraževanje, vklučevanje in certificiranje vseh členov v verigi.

CILJI

Ponuditi trgu preko lastnega mesnopredelovalnega obrata in mesnice goveje meso, ki ustreza zahtevam po specifikaciji “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE”.

CILJI

Ponuditi trgu preko lastnega mesnopredelovalnega obrata in mesnice goveje meso, ki ustreza zahtevam po specifikaciji “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE”.

PRIČAKOVANI
REZULTATI

Zaradi prepoznavanja sheme kakovosti doseganje  boljših uspehov na javnih razpisih in

uspešno dogovarjanje za poslovanje z javnimi ustanovami po izločenih sklopih.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Zaradi prepoznavanja sheme kakovosti doseganje  boljših uspehov na javnih razpisih in

uspešno dogovarjanje za poslovanje z javnimi ustanovami po izločenih sklopih.

Uporabne povezave

Jožica Terner
T: +386 (0)7 816 36 08
M: +386 (0)41 270 922
E: jozica.terner@kz-sevnica.si

Branko Klenovšek
T: +386 (0)7 816 36 09
M: +386 (0)31 651 162
E: kmetijstvo@kz-sevnica.si