Podukrep 4.2 2022

PODUKREP 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Nakup opreme v klavnici, v objektu za predelavo mesa in v prostoru za neposredno trženje.

PODUKREP 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

NAZIV
AKTIVNOSTI

KLAVNICA – GRAJSKE MESNINE
Tračna žaga za razrez govedi
Škarje za rogove in kosti
Naprava za omamljanje

PREDELAVA – GRAJSKE MESNINE
Stroj za pleskavice
Delovni pult in miza
Samostoječa žaga za kosti v mikrokonfekciji
Tehtnice
Paletni viličar
Injektor za meso

GRAJSKE MESNINE KLAVNICA + PREDELAVA
Sončna elektrarna

Zaradi povečanega obsega proizvodnje izdelkov katerih glavna sestava je predvsem lokalno vzrejena govedina in svinina. Pri proizvodnji izdelkov se povečuje prodaja tudi zaradi uporabe manjših količin dodanih konzervansov in stabilizatorjev. Ob tem je vsled tega potrebna zamenjava oz. nakup nove sodobnejše opreme v klavnici in v prostorih predelave.

Z nakupom nove opreme v klavnici se bodo izboljšali in olajšali pogoji dela, ki bo iz stališča varnosti postalo predvsem bolj varno. Z nakupom opreme v prostorih predelave se bodo prav tako izboljšali pogoji dela, delo bo postalo bolj varno in tehnološko bolj prijazno, s čimer se bo dvignila produktivnost dela, zmanjšali se bodo spremenljivi stroški predelave s tem bo tudi izkoristek vhodnih surovin večji.

Vse višje cene energentov so botrovale k odločitvi za naložbo v pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Za namen celotnega objekta »Grajske mesnine« se bo na streho objekta montirala sončna elektrarna, katere proizvedena energija se bo uporabila izključno za namen objekta. Proizvedena energija se bo koristila za proizvodnjo elektrike, katera se bo koristila pri delovanju hladilnic, sterilizatorjev, zorilnice in dogrevanje tople vode. Z izvedeno naložbo bo obrat postal delno samooskrben glede porabe električne energije.

Naložba se bo izvajala v letih 2022 – 2024.

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup opreme v klavnici, v objektu za predelavo mesa in v prostoru za neposredno trženje.

KLAVNICA – GRAJSKE MESNINE
Tračna žaga za razrez govedi
Škarje za rogove in kosti
Naprava za omamljanje

PREDELAVA – GRAJSKE MESNINE
Stroj za pleskavice
Delovni pult in miza
Samostoječa žaga za kosti v mikrokonfekciji
Tehtnice
Paletni viličar
Injektor za meso

GRAJSKE MESNINE KLAVNICA + PREDELAVA
Sončna elektrarna

Zaradi povečanega obsega proizvodnje izdelkov katerih glavna sestava je predvsem lokalno vzrejena govedina in svinina. Pri proizvodnji izdelkov se povečuje prodaja tudi zaradi uporabe manjših količin dodanih konzervansov in stabilizatorjev. Ob tem je vsled tega potrebna zamenjava oz. nakup nove sodobnejše opreme v klavnici in v prostorih predelave.

Z nakupom nove opreme v klavnici se bodo izboljšali in olajšali pogoji dela, ki bo iz stališča varnosti postalo predvsem bolj varno. Z nakupom opreme v prostorih predelave se bodo prav tako izboljšali pogoji dela, delo bo postalo bolj varno in tehnološko bolj prijazno, s čimer se bo dvignila produktivnost dela, zmanjšali se bodo spremenljivi stroški predelave s tem bo tudi izkoristek vhodnih surovin večji.

Vse višje cene energentov so botrovale k odločitvi za naložbo v pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Za namen celotnega objekta »Grajske mesnine« se bo na streho objekta montirala sončna elektrarna, katere proizvedena energija se bo uporabila izključno za namen objekta. Proizvedena energija se bo koristila za proizvodnjo elektrike, katera se bo koristila pri delovanju hladilnic, sterilizatorjev, zorilnice in dogrevanje tople vode. Z izvedeno naložbo bo obrat postal delno samooskrben glede porabe električne energije.

Naložba se bo izvajala v letih 2022 – 2024.

CILJI

Naložba prispeva k horizontalnim ciljem:

 • Prispevek naložbe k pozitivnim vplivom na okolje: zaradi sodobnejše tehnološke opreme, se bo skrajšal delovni postopek, zaradi kontroliranega procesa bo manj kala mesa in izdelkov.
 • Prispevek naložbe k podnebnim spremembam: predmet naložbe bo nakup sodobnejših, energetsko varčnejših strojev v klavnici in predelavi, kar bo neposredno prispevalo k zmanjšanju porabljene energije na enoto proizvoda. Z naložbo v sončno elektrarno se bo zmanjšala potreba po nakupu potrebne energije, del energije bo pridobljen iz obnovljivih virov.
 • Prispevek naložbe k inovacijam: s plasiranjem novih proizvodov na trg vlagatelj poskrbi za pestrost svoje ponudbe ter prepoznavnost.
 • Ohranjanju tržnega deleža oz. postopno povečevanje obsega prodaje je rezultat posameznih inovativnih pristopov v podjetju. Med njimi zagotovo sodi registracija klavnice za zakol ekološke prirejenega goveda, organizacija prireje, predelave in promocija prodaje mesa in izdelkov krškopoljskega prašiča.

CILJI

Naložba prispeva k horizontalnim ciljem:

 • Prispevek naložbe k pozitivnim vplivom na okolje: zaradi sodobnejše tehnološke opreme, se bo skrajšal delovni postopek, zaradi kontroliranega procesa bo manj kala mesa in izdelkov.
 • Prispevek naložbe k podnebnim spremembam: predmet naložbe bo nakup sodobnejših, energetsko varčnejših strojev v klavnici in predelavi, kar bo neposredno prispevalo k zmanjšanju porabljene energije na enoto proizvoda. Z naložbo v sončno elektrarno se bo zmanjšala potreba po nakupu potrebne energije, del energije bo pridobljen iz obnovljivih virov.
 • Prispevek naložbe k inovacijam: s plasiranjem novih proizvodov na trg vlagatelj poskrbi za pestrost svoje ponudbe ter prepoznavnost.
 • Ohranjanju tržnega deleža oz. postopno povečevanje obsega prodaje je rezultat posameznih inovativnih pristopov v podjetju. Med njimi zagotovo sodi registracija klavnice za zakol ekološke prirejenega goveda, organizacija prireje, predelave in promocija prodaje mesa in izdelkov krškopoljskega prašiča.

PRIČAKOVANI
REZULTATI

 • Zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti.
 • Optimalna izkoriščenost celotne linije.
 • Možnost pridobivanja novih kupcev.
 • Izboljšanje tehnološke opremljenosti Grajskih mesnin.
 • Izkoristek obnovljivih virov energije.
 • Ekološki vidik. Investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje.
 • Izboljšani delovni pogoji poslovanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti.
 • Optimalna izkoriščenost celotne linije.
 • Možnost pridobivanja novih kupcev.
 • Izboljšanje tehnološke opremljenosti Grajskih mesnin.
 • Izkoristek obnovljivih virov energije.
 • Ekološki vidik. Investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje.
 • Izboljšani delovni pogoji poslovanja.