»Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)«

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. je na razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)«, prejela sofinanciranje za izvedbo naložbe (projekta) Digitalna transformacija KZ SEVNICA. Zadrugi je bilo odobreno sofinanciranje do 60 % upravičenih sredstev, v višini 51.693 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. je na razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)«, prejela sofinanciranje za izvedbo naložbe (projekta) Digitalna transformacija KZ SEVNICA. Zadrugi je bilo odobreno sofinanciranje do 60 % upravičenih sredstev, v višini 51.693 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis
in namen
operacije

Z naložbo bo dana podpora projektom skozi celotni življenjski cikel, od naročila, izvedbe in zajema zadovoljstva naročnika, vpeljana bo napredna podatkovna politika, s katero želimo vsem zaposlenim zagotoviti hiter in enostaven dostop do vseh potrebnih podatkov za učinkovito poslovanje s kupci. Poveča se vloga kupca in aktivnosti posamezne stranke, pomen njegovega zadovoljstva za uspešnost poslovanja kot tudi vključitev vseh deležnikov v celoten proces. Zagotovili bomo tehnično opremljenost in digitalno transformacijo proizvodnjo in poslovanje procesov. Cilj je doseči integrirano brezpapirno izmenjavo podatkov, ki omogoča beleženje podatkov razvoja in proizvodnje produkta, spremljanje le tega skozi življenjsko dobo, kjer bodo udeleženci med nabavo lahko komunicirali in spremljali dobavo produkta sočasno. Naložba bo vplivala na vse strateške elemente digitalne transformacije zadruge od izkušnja kupca do industrije 4.0, prispevala k zmanjšanju vpliva na okolje, prispevala k digitalnem podprtim procesom pametne logistike, upravljanja, ki bodo vplivali na snovno in energijsko učinkovitost. V sodelovanju s strokovnjaki bomo dosegli digitalno transformacijo, rast podjetja, izboljšane kompetence zaposlenih in povečano dodano vrednost. Nabavljena bo potrebna strojna oprema.

Opis in namen operacije

Z naložbo bo dana podpora projektom skozi celotni življenjski cikel, od naročila, izvedbe in zajema zadovoljstva naročnika, vpeljana bo napredna podatkovna politika, s katero želimo vsem zaposlenim zagotoviti hiter in enostaven dostop do vseh potrebnih podatkov za učinkovito poslovanje s kupci. Poveča se vloga kupca in aktivnosti posamezne stranke, pomen njegovega zadovoljstva za uspešnost poslovanja kot tudi vključitev vseh deležnikov v celoten proces. Zagotovili bomo tehnično opremljenost in digitalno transformacijo proizvodnjo in poslovanje procesov. Cilj je doseči integrirano brezpapirno izmenjavo podatkov, ki omogoča beleženje podatkov razvoja in proizvodnje produkta, spremljanje le tega skozi življenjsko dobo, kjer bodo udeleženci med nabavo lahko komunicirali in spremljali dobavo produkta sočasno. Naložba bo vplivala na vse strateške elemente digitalne transformacije zadruge od izkušnja kupca do industrije 4.0, prispevala k zmanjšanju vpliva na okolje, prispevala k digitalnem podprtim procesom pametne logistike, upravljanja, ki bodo vplivali na snovno in energijsko učinkovitost. V sodelovanju s strokovnjaki bomo dosegli digitalno transformacijo, rast podjetja, izboljšane kompetence zaposlenih in povečano dodano vrednost. Nabavljena bo potrebna strojna oprema.

Rezultati
operacije

  • nova spletna stran s prodajnimi kanali,
  • interaktivni B2B portal,
  • centralno podatkovno skladišče z nadgradnjo ERP za potrebe povezovanja programov,
  • uvedena tehnična senzorika,
  • izdelan digitalni pogled na proces proizvodnje po konceptu pametne tovarne med stroji (MES vmesnik med proizvodnjo in ERP sistemom)

Uporabne povezave

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19.”

Rezultati operacije

  • nova spletna stran s prodajnimi kanali,
  • interaktivni B2B portal,
  • centralno podatkovno skladišče z nadgradnjo ERP za potrebe povezovanja programov,
  • uvedena tehnična senzorika,
  • izdelan digitalni pogled na proces proizvodnje po konceptu pametne tovarne med stroji (MES vmesnik med proizvodnjo in ERP sistemom)

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19.”