PODUKREP 9.1

Skupina proizvajalcev za skupno trženje za sektor meso, mesni izdelki in žive živali goveda kmečke zadruge Sevnica

PODUKREP 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

PODUKREP 9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Skupina proizvajalcev za skupno trženje za sektor meso, mesni izdelki in žive živali goveda Kmečke zadruge sevnica

SKUPINA PROIZVAJALCEV ZA SKUPNO TRŽENJE ZA SEKTOR MESO, MESNI IZDELKI IN ŽIVE ŽIVALI GOVEDA KMEČKE ZADRUGE SEVNICA

POVZETEK

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje delovanje skupine proizvajalcev za skupno trženje za sektor meso, mesni izdelki in žive živeli goveda prek dodeljevanja podpore za kritje stroškov vzpostavitve in delovanja skupine proizvajalcev.

POVZETEK

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje delovanje skupine proizvajalcev za skupno trženje za sektor meso, mesni izdelki in žive živeli goveda prek dodeljevanja podpore za kritje stroškov vzpostavitve in delovanja skupine proizvajalcev.

GLAVNE
DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev za sektor meso, mesni izdelki in žive živali goveda.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev za sektor meso, mesni izdelki in žive živali goveda.

CILJI

 • skupni nastop na trgu in nudenje podpore članom,
 • 0večje število kupcev in stabilnost prodaje,
 • optimizacija stroškov,
 • zagotovitev stabilnosti prodajnega trga.

CILJI

 • skupni nastop na trgu in nudenje podpore članom,
 • 0večje število kupcev in stabilnost prodaje,
 • optimizacija stroškov,
 • zagotovitev stabilnosti prodajnega trga.

PRIČAKOVANI
REZULTATI

 • povečanje števila članov,
 • povečanje vrednosti tržne proizvodnje,
 • delujoča skupina proizvajalcev.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje števila članov,
 • povečanje vrednosti tržne proizvodnje,
 • delujoča skupina proizvajalcev.