Odkup in prodaja lesa

Odkupujemo les vseh drevesnih vrst, ne glede na kvaliteto in količino. Vsakega kmeta oz. lastnika lesa obravnavamo individualno. Odkupne cene prilagajamo trenutnim razmeram in prodajnim pogojem na lesnem trgu, ki pa jih skušamo maksimalno prilagoditi kupcem. Les prodajamo v Sloveniji in izven naših meja.

Robert Kozinc
M: +386 (0)31 707 797
E: robert.kozinc@kz-sevnica.si

Posek in spravilo

Za vas organiziramo ter izvedemo posek in spravilo lesa do kamionske ceste ali skladišča lesa. Razpolagamo z več ekipami sekačev in traktoristov, strokovno usposobljenimi in opremljenimi za dela v gozdarstvu.

Robert Kozinc
M: +386 (0)31 707 797
E: robert.kozinc@kz-sevnica.si

Svetovanje in certificiranje

Odkupovalci vam tudi svetujemo o načinu gospodarjenja v vašem gozdu, pregledamo in ugotovimo kaj je za vas optimalno in na kakšen način si boste zagotovili trajne dohodke iz vašega gozda. Izdelamo pa vam lahko tudi načrt gospodarjenja.

S certifikacijskim zastopnikom vam uredimo tudi vso potrebno dokumentacijo glede izdaje PEFC certifikata, ki zagotavlja sistem preglednega nadzora gospodarjenja z gozdovi in sistem sledljivosti lesa od gozda pa do končnega proizvoda. PEFC certifikat je namenjen predvsem lastnikom manjših gozdov, ki trajnostno gospodarijo z gozdom.

Robert Kozinc
M: +386 (0)31 707 797
E: robert.kozinc@kz-sevnica.si

Načrtovanje

V sodelovanju z revirnimi gozdarji ZGS svetujemo in načrtujemo gozdne prometnice (vlake, poti,…), vzdrževanje in obnovo le teh, gojitvena in varstvena dela v gozdu ter sečno-spravilne in gozdno-gojitvene načrte gozdnih parcel.

Za vse dodatne informacije o odkupu lesa nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Robert Kozinc
M: +386 (0)31 707 797
E: robert.kozinc@kz-sevnica.si

Načrtovanje

V sodelovanju z revirnimi gozdarji ZGS svetujemo in načrtujemo gozdne prometnice (vlake, poti,…), vzdrževanje in obnovo le teh, gojitvena in varstvena dela v gozdu ter sečno-spravilne in gozdno-gojitvene načrte gozdnih parcel.

Za vse dodatne informacije o odkupu lesa nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Robert Kozinc
M: +386 (0)31 707 797
E: robert.kozinc@kz-sevnica.si