POGOJI POSLOVANJA

POGODBA

med

Kmečko zadrugo Sevnica z.o.o.

Savska cesta 20 c

8290 Sevnica

matična številka: 5106079000

davčna številka: SI 16125177 in smo zavezanec za DDV

Št. vpisa v SRG 2/23-00 pri Okrožnem sodišču v Krškem,

(v nadaljnjem besedilu “ponudnik”)

in

kupcem

(v nadaljnjem besedilu “kupec”)

Osnovni pojmi:

“obiskovalec” – vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče KZ Sevnica – eTrgovina, vendar ni prijavljena kot registrirani uporabnik

“kupec” – fizična ali pravna oseba, ki na spletnem portalu ponudnika oz. spletnem mestu KZ Sevnica – eTrgovina kupi izdelke iz asortimana ponudnika

“osebni podatki” so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov

SPLOŠNE DOLOČBE TER INFORMACIJE O REGISTRACIJI

 1. člen

Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani KZ Sevnica – eTrgovina, ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika/potrošnika ali ne.

Splošni pogoji poslovanja KZ Sevnica – eTrgovina so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Obligacijskim zakonikom, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter ostalo veljavno zakonodajo

KZ Sevnica – eTrgovina je spletna trgovina, ki je v lasti in upravljanju podjetja Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica.

Ob registraciji v sistem KZ Sevnica – eTrgovina obiskovalec skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

Pravico do nakupa imajo tudi gosti, ki ne opravijo registracije.

Registracija:

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku;

Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu;

Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:

– ime in priimek,

– naslov in kraj bivanja,

– naslov elektronske pošte,

– uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte,

– geslo v skriti obliki,

– telefonska številka.

Z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila.

Ob registraciji lahko uporabnik označi, da soglaša s prejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah.

Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ponudnik ne odgovarja.

Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo. Po veljavnem ZEKom-1 je dovoljeno naslov elektronske pošte uporabljati za neposredno trženje in proučevanja nakupnih navad.

 1. člen

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika na KZ Sevnica – eTrgovina, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo na KZ Sevnica – eTrgovina.

 1. člen

Nakup, opravljen preko spletnih strani KZ Sevnica – eTrgovina, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije.

 1. člen

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani, in sicer z oddajo naročila na spletni strani KZ Sevnica – eTrgovina.

S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec ter ponudnik.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, ki si jih lahko kupec prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani ponudnika.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

 1. člen

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na KZ Sevnica – eTrgovina ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka. Slike so simbolične.

 1. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

– identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),

– kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

– bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),

– dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),

– pogoje prevzema izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok prevzema),

– jasno in nedvoumno določene cene,

– način plačila in prevzema,

– rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oz. izrecno zahtevo kupca,

– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 1. člen

Nakup v KZ Sevnica – eTrgovina je možen samo registrirane in neregistrirane kupce v KZ Sevnica – eTrgovina.

S klikom »DODAJ V KOŠARICO« kupec izjavlja:

– da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let;

CENE

 1. člen

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. določa lastne prodajne cene artiklom v spletni trgovini.

Naročanje v KZ Sevnica – eTrgovina poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov na spletnih straneh. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog.

Cene so predstavljene kot spletne cene.

Spletna cena je cena, ki velja na spletu. Spletne cene v ponudnikovi spletni trgovini se lahko razlikujejo od cene v ponudnikovi maloprodajni mreži (fizične trgovine).

Morebitne posebne/nižje cene so lahko v KZ Sevnica – eTrgovina posebej označene.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 2 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.

Končna cena nakupa se lahko razlikuje (+/-) od cene, ki jo kupec plača oziroma je na računu, v naslednjih primerih:

Pri nakupu tehtanih izdelkov se lahko masa in cena izdelkov ob naročilu razlikuje od dejanske mase in obračunane vrednosti na računu za največ 5%.

 1. člen

Vse cene v KZ Sevnica – eTrgovina so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost – DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene, objavljene v KZ Sevnica – eTrgovina, se neprestano spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. Popust, namenjen končnemu potrošniku, velja za običajne količine gospodinjskega nakupa iz zalog.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »ZADEVA: potrditev naročila«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

PLAČILA

 1. člen

FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE:

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

Kupec registriran ali neregistriran v portalu KZ Sevnica – eTrgovina:

– Plačilo ob prevzemu: vsa veljavna plačilna sredstva kot v vseh trgovinah v ponudnikovi maloprodajni mreži (fizične trgovine).

 1. člen

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu uporabnika) in se hrani za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

 1. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko KZ Sevnica – eTrgovina ali pravico do vračila blaga skladno s 140. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

 1. člen

Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljeno blago izročen skupaj s paketom z nakupljenim blagom.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

STATUS NAROČILA

 1. člen

Naročilo sprejeto:

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupcu so dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

Naročilo v obdelavi:

Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Pravni status takšnega naročila je “naročilo” in zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov. Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila – vse iz nabora predvidenih plačilnih sredstev.

Blago pripravljeno na prevzem:

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi.

Registriran kupec lahko ves čas na spletni strani KZ Sevnica – eTrgovina preverja, v kateri fazi je njegovo naročilo.

 1. člen

Oddana naročila se obdelujejo v delovnem času KZ Sevnica – eTrgovina po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem blaga.

DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

 1. člen

Dostavo izdelkov na dom, ponudnik preko svojih lastnih virov ali/in preko pogodbenih partnerjev zagotavlja na teritoriju Slovenije na lokacijah in območjih, ki so navedena na povezavi: https://etrgovina.kz-sevnica.si/dostava/.

Dostava izven Slovenije ni možna. Za dodatne informacije nas kontaktirajte na infoetrgovina@kz-sevnica.si.

 1. člen

Ponudnik bo blago pripravil v dogovorjenem roku, skladno s pogoji in cenikom, objavljenim v KZ Sevnica – eTrgovina.

Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Prodajalec lahko pri prevzemu od kupca zahteva v vpogled osebni dokument.

Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

Opozorilo: alkohola se ne more izročiti osebi, mlajši od 18 let, ki se ob prevzemu blaga ne nahaja v spremstvu odrasle osebe.

V primeru, da kupec blaga ne prevzame ob dogovorjenem času se kupca kontaktira in najde rešitev za prevzem.

 1. člen

Kupec lahko prevzame blago v določeni izbrani poslovalnici, ki je navedena ob izbiri pri naročilu izdelkov.

ODSTOP OD POGODBE OZIROMA VRAČILO BLAGA

 1. člen

Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec si lahko s spletne strani prenese elektronski obrazec za odstop od pogodbe ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, na spletni strani infoetrgovina@kz-sevnica.si.

V tem primeru ponudnik nemudoma pošlje kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa).

Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

 1. člen

Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Možnost vračila ne velja:

– za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

– za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

– za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;

– za zapečatene avdio ali videoposnetke in računalniške programe ali če je kupec po prevzemu odprl varnostni pečat;

– za časopise, revije in periodične publikacije.

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Obvestilo o odstopu od pogodbe

STVARNA NAPAKA

 1. člen

Napaka je stvarna:

– če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;

– če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;

– če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

– če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 1. člen

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

 1. člen

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:

– ali odpravo napake na izdelku,

– ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,

– ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom,

– ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Obligacijski zakonik.

GARANCIJA

 1. člen

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

 1. člen

Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom ponudnika.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 30 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.

REKLAMACIJA

 1. člen

Garancijo za izdelke in reklamacijo izdelkov ponudnik zagotavlja skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Ob prijavi reklamacije se izpolni reklamacijski zapisnik.

Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo denarja) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se izpolni v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kupec lahko prijavi reklamacijo:

 • takoj ob prevzemu;
 • pokliče na kontaktno številko prodajalca, kjer se izpolni reklamacijski zapisnik.

Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov infoetrgovina@kz-sevnica.si in telefon 07 816 36 40.

OPOZORILA IN OMEJITVE

 1. člen

Ravnanje z blagom

Po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena.

Omejitve aktivnosti za kupce

V KZ Sevnica – eTrgovina ne veljajo vse aktivnosti in popusti, ki se izvajajo v preostali maloprodajni mreži KZ Sevnica, temveč izključno aktivnosti, ki so objavljene ter veljavne in dostopne na spletni strani KZ Sevnica – eTrgovina. Popusti in aktivnosti lahko veljajo tudi za pravne osebe.

Dvig blaga

Zaradi varnostnih razlogov pri prevzemu izdelkov bodo predstavniki ponudnika od kupca/prevzemnika blaga zahtevali, da le ta predloži oz. pove številko naročila, ki je bila kupcu poslana ob oddaji oz. potrditvi naročila, ob nakupu alkoholnih pijač pa tudi osebni dokument.

Zaradi varnostnih razlogov ponudnik predlaga kupcu, da številko naročila hrani do prevzema izdelkov z vso skrbnostjo in onemogoči tretjim nepooblaščenim osebam, da bi se seznanile s to številko. Slednje velja tudi za tehnično/logistične ukrepe varovanja navedenih odgovorov na elektronskih napravah, na katere je kupec prejel številko naročila.

Vsak kupec je dolžan poskrbeti za varen elektronski naslov, ki ga uporablja in kamor mu KZ Sevnica – eTrgovina posreduje obvestila.

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O ŽIVILIH

 1. člen

Ponudnik je kot lastnik spletnega mesta odgovoren za zagotavljanje obveznih informacij o živilih pred zaključkom nakupa.

V zvezi s predpakiranimi živili:

Pred zaključkom nakupa ponudnik omogoči, da so na voljo vse obvezne informacije o živilih razen datuma minimalnega trajanja ali datuma uporabe. Opredelitev „obveznih informacij o živilih“ vključuje vse informacije, ki morajo biti zagotovljene končnemu potrošniku v skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo.

Ob prevzemu blaga ponudnik omogoči, da so na voljo vsi obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe).

V zvezi z nepredpakiranimi živili:

Kupec je odgovoren, da informacije o alergenih vedno preveri ob prevzemu živila, saj se njihove sestavine v smislu vsebnosti alergenov lahko spremenijo.

VARNOST

 1. člen

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

 1. člen

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanje preko spleta. Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-naslov infoetrgovina@kz-sevnica.si in telefon 07 816 36 40.

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke obiskovalcev/uporabnikov/kupcev ter podatke o nakupnih navadah kupcev uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

 1. člen

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

 1. člen

Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev KZ Sevnica – eTrgovina.

Pri registriranih uporabnikih hrani: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov, čas in datum registracije, arhiv komunikacije s ponudnikom in arhiv spletnih nakupov, lokacije prevzemov.

Pri neregistriranih uporabnikih hrani: ime in priimek, primarni naslov, e-poštni naslov, kontaktni telefon, vsebina košarice, izbrani način plačila ter lokacija prevzema.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki oz. privolitvi, za pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja KZ Sevnica z.o.o. in njeni poslovni partnerji. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Poškotki prisotni na naši strani:

-wp-settings-time-1

-wp-settings-1

-wordpress_logged_in_165e66edd099c64ac5a844350811cb06

-wordpress_test_cookie

-wordpress_sec_165e66edd099c64ac5a844350811cb06

-privacy_embeds

Uporabnik baze podatkov je družba Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb družba Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju/obdelovanju osebnih podatkov.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

 1. člen

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu v KZ Sevnica – eTrgovina ali pa s pisnim zahtevkom ponudniku, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na KZ Sevnica – eTrgovina je ponudnik dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

PRITOŽBE IN SPORI

 1. člen

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova infoetrgovina@kz-sevnica.si ali pisno na naslov ponudnika Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

 1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s >Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov<, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.

Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 1. vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču kupca.

Izdano: 9. 2. 2023

Verzija: etrgovina_9.2.2023_2.0.