Meso iz Sevnice

NAZIV
AKTIVNOSTI

Vzpostavitev sodelovanja med člani partnerstva in KZ Sevnico, kot vodilnim partnerjem in posrednikom, z namenom vzpostaviti oz. razviti kratko dobavno verigo in prodajo na lokalnem trgu za goveje, junčje in telečje meso. V okviru projekta bo vzpostavljen tudi dodatni sistem kontrol na liniji klanja s ciljem povečevanja kakovosti mesa.

NAZIV AKTIVNOSTI

Vzpostavitev sodelovanja med člani partnerstva in KZ Sevnico, kot vodilnim partnerjem in posrednikom, z namenom vzpostaviti oz. razviti kratko dobavno verigo in prodajo na lokalnem trgu za goveje, junčje in telečje meso. V okviru projekta bo vzpostavljen tudi dodatni sistem kontrol na liniji klanja s ciljem povečevanja kakovosti mesa.

POVZETEK

Kmečka zadruga Sevnica je v lokalnem okolju že prepoznana kot organizator prireje in odkupa živali z namenom proizvodnje in predelave ter prodaje mesa in izdelkov iz mesa. V projektu bomo vzpostavili prepoznavno verigo in zagotavljali nadstandardni sitem kontrole na liniji klanja, s ciljem povečevanja kvalitete prodajanega mesa (goveje, junčje, telečje).

Vzpostaviti razpoznavno verigo pomeni organizirati odkup živih živali od članov partnerstva in vzpostaviti sistem sledljivosti od odkupa živali do prodaje posameznega izdelka (označevanje imena pridelovalca pri označevanju na mestu prodaje). To bo realizirano z označevalnim nalepkami, na katerih bo poleg predpisanih parametrov označevanja, navedeno tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je živali vzredilo.

V okviru izvajanja projekta bo zgrajen »interni nadstandard« s ciljem zagotavljanja višje kvalitete mesa. Živali so vzrejene na sonaraven način, kar omogoča izkoriščanje in ohranjanje travne površine in preprečevanje njihovega zaraščanje in s tem ohranjanje ekološkega ravnovesje v naravi. Takšna reja zagotavlja kvalitetnejše meso, ki je svetlo in čvrsto. Prav tako pa zaradi kratkega časa prevoza živine do klavnice izključujemo možnost pojava stresa živali in s tem povezanega pojava BMV (bledo, mehko, vodeno meso) in TČS (temno, čvrsto, suho meso) kvalitete mesa. Meso je izjemnega okusa, vsebuje manj skupnih maščob ter manj kalorij. V mesu je več vitaminov E, A, D in beta karotena, višja je vsebnost omega 3 maščobnih kislin. Dodatno lastnost višje kakovosti govedine (interni nadstandard) pa bomo v Grajskih mesninah Kmečke zadruge Sevnica dosegli s pogostejšim merjenjem pH vrednosti in temperature mesa. V primeru odstopanja od standardnih meritev, se bodo naši svetovalci vključili s svojimi nasveti v postopek izboljšave parametrov.

POVZETEK

Kmečka zadruga Sevnica je v lokalnem okolju že prepoznana kot organizator prireje in odkupa živali z namenom proizvodnje in predelave ter prodaje mesa in izdelkov iz mesa. V projektu bomo vzpostavili prepoznavno verigo in zagotavljali nadstandardni sitem kontrole na liniji klanja, s ciljem povečevanja kvalitete prodajanega mesa (goveje, junčje, telečje).

Vzpostaviti razpoznavno verigo pomeni organizirati odkup živih živali od članov partnerstva in vzpostaviti sistem sledljivosti od odkupa živali do prodaje posameznega izdelka (označevanje imena pridelovalca pri označevanju na mestu prodaje). To bo realizirano z označevalnim nalepkami, na katerih bo poleg predpisanih parametrov označevanja, navedeno tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je živali vzredilo.

V okviru izvajanja projekta bo zgrajen »interni nadstandard« s ciljem zagotavljanja višje kvalitete mesa. Živali so vzrejene na sonaraven način, kar omogoča izkoriščanje in ohranjanje travne površine in preprečevanje njihovega zaraščanje in s tem ohranjanje ekološkega ravnovesje v naravi. Takšna reja zagotavlja kvalitetnejše meso, ki je svetlo in čvrsto. Prav tako pa zaradi kratkega časa prevoza živine do klavnice izključujemo možnost pojava stresa živali in s tem povezanega pojava BMV (bledo, mehko, vodeno meso) in TČS (temno, čvrsto, suho meso) kvalitete mesa. Meso je izjemnega okusa, vsebuje manj skupnih maščob ter manj kalorij. V mesu je več vitaminov E, A, D in beta karotena, višja je vsebnost omega 3 maščobnih kislin. Dodatno lastnost višje kakovosti govedine (interni nadstandard) pa bomo v Grajskih mesninah Kmečke zadruge Sevnica dosegli s pogostejšim merjenjem pH vrednosti in temperature mesa. V primeru odstopanja od standardnih meritev, se bodo naši svetovalci vključili s svojimi nasveti v postopek izboljšave parametrov.

DEJAVNOSTI

S ciljem realizacije zastavljenih fizičnih in ekonomskih ciljev, se bodo v okviru projekta izvajale naslednje aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Priprava načrta trženja proizvodov.
 • Priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov.
 • Zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi in trženju proizvodov (vzpostavitev »internega nadstandarda«).
 • Organizacija odkupa in prodaje proizvodov.
 • Promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.​

DEJAVNOSTI

S ciljem realizacije zastavljenih fizičnih in ekonomskih ciljev, se bodo v okviru projekta izvajale naslednje aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Priprava načrta trženja proizvodov.
 • Priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov.
 • Zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi in trženju proizvodov (vzpostavitev »internega nadstandarda«).
 • Organizacija odkupa in prodaje proizvodov.
 • Promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.​

TRAJANJE
PROJEKTA

Projekt Meso iz Sevnice bo trajal 24 mesecev. Razdelili smo ga
v dve fazi, in sicer:

faza: avgust 2018 – julij 2019
faza: avgust 2019 – julij 2020

TRAJANJE PROJEKTA

Projekt Meso iz Sevnice bo trajal 24 mesecev. Razdelili smo ga
v dve fazi, in sicer:

faza: avgust 2018 – julij 2019
faza: avgust 2019 – julij 2020

CILJI

Cilj projekta je vzpostaviti partnerstvo z namenom prodaje govejega, junčjega in telečjega mesa višje kakovosti preko kratke dobavne verige in prodaje na lokalnem trgu.

Podcilji projekta so (s katerimi bo dosežen glavi cilj projekta):

 • Zgraditi in vzpostaviti »interni nadstandard« v živilsko predelovalnem obratu za zagotavljanje prodajanega mesa višje kakovosti.
 • Optimalno načrtovati obseg prireje, odkupa živali s ciljem zagotavljanja kontinuirane prodaje mesa višje kakovosti
 • Izobraziti člane kmetijskih gospodarstev, delavce zaposlene v Kmečki zadrugi Sevnica (zaposlene v živilsko predelovalnem obratu, v prodajalnah, ostale zaposlene) o pomenu lokalno pridelanega in lokalno prodanega mesa ter o pomenu postopkov v prireji, predelavi in prodaji z namenom zagotavljanja mesa višje kakovosti (uporaba »internega nadstandarda«).
 • Zgraditi načrt promocije za različne ciljne skupine, s poudarkom na uporabi prilagojenih vsebin in komunikacijskih orodij za različne ciljne skupine.
 • Ciljne skupine oz. ciljna skupina so potrošniki oz. konzumenti govejega, junčjega in telečjega mesa. V okviru tako obsežne ciljne skupine, pa bodo promocijske aktivnosti prilagojene oz. usmerjene za naslednje podskupine:
 • mladina
 • javni zavodi
 • potrošniki-konzumenti splošno

CILJI

Cilj projekta je vzpostaviti partnerstvo z namenom prodaje govejega, junčjega in telečjega mesa višje kakovosti preko kratke dobavne verige in prodaje na lokalnem trgu.

Podcilji projekta so (s katerimi bo dosežen glavi cilj projekta):

 • Zgraditi in vzpostaviti »interni nadstandard« v živilsko predelovalnem obratu za zagotavljanje prodajanega mesa višje kakovosti.
 • Optimalno načrtovati obseg prireje, odkupa živali s ciljem zagotavljanja kontinuirane prodaje mesa višje kakovosti
 • Izobraziti člane kmetijskih gospodarstev, delavce zaposlene v Kmečki zadrugi Sevnica (zaposlene v živilsko predelovalnem obratu, v prodajalnah, ostale zaposlene) o pomenu lokalno pridelanega in lokalno prodanega mesa ter o pomenu postopkov v prireji, predelavi in prodaji z namenom zagotavljanja mesa višje kakovosti (uporaba »internega nadstandarda«).
 • Zgraditi načrt promocije za različne ciljne skupine, s poudarkom na uporabi prilagojenih vsebin in komunikacijskih orodij za različne ciljne skupine.
 • Ciljne skupine oz. ciljna skupina so potrošniki oz. konzumenti govejega, junčjega in telečjega mesa. V okviru tako obsežne ciljne skupine, pa bodo promocijske aktivnosti prilagojene oz. usmerjene za naslednje podskupine:
 • mladina
 • javni zavodi
 • potrošniki-konzumenti splošno

PRIČAKOVANI
REZULTATI

Realizacija načrtovanega obsega prodaje mesa bo zagotovo zagotavljalo povpraševanje po tovrstnem proizvodu tudi v prihodnosti: »Meso iz Sevnice« bo tako zagotovo na trgu tudi po zaključku projekta.

Za zaposlene v KZ Sevnica (za zaposlene v živilsko predelovalnem obratu, za prodajalce) bodo v okviru aktivnosti projekta pripravljena ciljno usmerjena izobraževanja, kar omogoča, da bodo zaposleni v predelovalnem obratu kontinuirano posebno pozornost namenjali kvaliteti mesa, trgovci v trgovinah pa opominjali potrošnike o pomenu nakupa lokalno pridelane hrane, tudi po zaključku projekta.

Projektni sodelavci bodo pripravili tiskana gradiva (plakat, zloženko), ki bo tudi po zaključku projekta »opominjal« potrošnike oz. prebivalce Posavja o pomenu nakupa lokalno pridelanega mesa iz Sevnice.

»Za vsebino je odgovorna KZ Sevnica z.o.o.. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt »Meso iz Sevnice« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.«

PRIČAKOVANI REZULTATI

Realizacija načrtovanega obsega prodaje mesa bo zagotovo zagotavljalo povpraševanje po tovrstnem proizvodu tudi v prihodnosti: »Meso iz Sevnice« bo tako zagotovo na trgu tudi po zaključku projekta.

Za zaposlene v KZ Sevnica (za zaposlene v živilsko predelovalnem obratu, za prodajalce) bodo v okviru aktivnosti projekta pripravljena ciljno usmerjena izobraževanja, kar omogoča, da bodo zaposleni v predelovalnem obratu kontinuirano posebno pozornost namenjali kvaliteti mesa, trgovci v trgovinah pa opominjali potrošnike o pomenu nakupa lokalno pridelane hrane, tudi po zaključku projekta.

Projektni sodelavci bodo pripravili tiskana gradiva (plakat, zloženko), ki bo tudi po zaključku projekta »opominjal« potrošnike oz. prebivalce Posavja o pomenu nakupa lokalno pridelanega mesa iz Sevnice.

»Za vsebino je odgovorna KZ Sevnica z.o.o.. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt »Meso iz Sevnice« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.«