MESO IZ SEVNICE

IZBRANA KAKOVOST

MODRA FRANKINJA

ČRNO BELO BOGASTVO

PODUKREP 9.1 ZA SEKTOR GOZDNI LESNI PROIZVODI

PODUKREP 9.1 ZA SEKTOR MESO, MESNI IZDELKI IN ŽIVE ŽIVALI GOVEDA

PODUKREP 4.2

DIGITALNA TRANSFORMACIJA KZ SEVNICA

»Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)«

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. je na razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)«, prejela sofinanciranje za izvedbo naložbe (projekta) Digitalna transformacija KZ SEVNICA.

Zadrugi je bilo odobreno sofinanciranje do 60 % upravičenih sredstev, v višini 51.693 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

UPORABNE POVEZAVE

EU-SKLADI

Opis in namen operacije

strojna oprema.podjetja, izboljšane kompetence zaposlenih in povečano dodano vrednost. Nabavljena bo potrebna in energijsko učinkovitost. V sodelovanju s strokovnjaki bomo dosegli digitalno transformacijo, rast prispevala k digitalnem podprtim procesom pametne logistike, upravljanja, ki bodo vplivali na snovno transformacije zadruge od izkušnja kupca do industrije 4.0, prispevala k zmanjšanju vpliva na okolje, spremljali dobavo produkta sočasno. Naložba bo vplivala na vse strateške elemente digitalne spremljanje le tega skozi življenjsko dobo, kjer bodo udeleženci med nabavo lahko komunicirali in brezpapirno izmenjavo podatkov, ki omogoča beleženje podatkov razvoja in proizvodnje produkta, opremljenost in digitalno transformacijo proizvodnjo in poslovanje procesov. Cilj je doseči integrirano poslovanja kot tudi vključitev vseh deležnikov v celoten proces. Zagotovili bomo tehnično Poveča se vloga kupca in aktivnosti posamezne stranke, pomen njegovega zadovoljstva za uspešnost zagotoviti hiter in enostaven dostop do vseh potrebnih podatkov za učinkovito poslovanje s kupci. zadovoljstva naročnika, vpeljana bo napredna podatkovna politika, s katero želimo vsem zaposlenim Z naložbo bo dana podpora projektom skozi celotni življenjski cikel, od naročila, izvedbe in zajema

Rezultati operacije

nova spletna stran s prodajnimi kanali,

interaktivni B2B portal,

centralno podatkovno skladišče z nadgradnjo ERP za potrebe povezovanja programov,

uvedena tehnična senzorika,

vmesnik med proizvodnjo in ERP sistemom)izdelan digitalni pogled na proces proizvodnje po konceptu pametne tovarne med stroji (MES

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19.””Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj