Kmetijstvo v Posavju ima velik pomen. Tako kot drugod v Sloveniji se tudi v Posavju razmere v kmetijstvu spreminjajo in postopoma uveljavljajo novi trendi razvoja podeželja (sonaravna reja domačih živali, integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, itd.). Pridelovalci (kmetje) so si v zadnjih letih zelo izpopolnili določene segmente kmetijske pridelave, ki so pomembni za nadaljnji trajnostni razvoj in pridelavo hrane v sozvočju z naravo in z vse višjimi zahtevami potrošnikov po zdravi in varni hrani.

Projekt "Lokalna trajnostna oskrba s hrano v Posavju" je bil prva faza večletnega programa, s katerim smo želeli v Posavju spodbuditi pridelavo, predelavo ter porabo lokalno pridelane hrane v domači regiji. Zato je Kmečka zadruga Sevnica s partnerjema Centrom za razvoj podeželja Posavje ter Zavodom Vrbov log na pobudo LAS Posavje v obdobju 2009/2010 pristopila k pripravi projekta Lokalna trajnostna oskrba s hrano.

     Lokalna trajnostna oskrba s hrano

 


V naslednji fazi LEADER projektov je Kmečka zadruga Sevnica prevzela vlogo vodilnega člena med pridelovalci in odjemalci lokalno pridelane hrane v regiji in skupaj s partnerjema Center za razvoj podeželja Posavje ter Kostakom prijavila projekt "Pridelano v Posavju". Projekt je nadgradnja vzpostavitve lokalne trajnostne oskrbe s hrano v Posavju in je nadaljevanje projekta Lokalna trajnostna oskrba s hrano v Posavju.


     Pridelano v Posavju

 

V sklopu projekta "Pridelano v Posavju" smo oblikovali novo blagovno znamko "od tukaj.si" pod katero bomo tržili pridelke sadja, zelenjave, žit in mesa.


 

                                                                                                     

Od tukaj.si predstavlja slogan blagovne znamke, opisni dodatek slogana pa se glasi: »zajamčeno lokalna pridelava«. Osnova logotipa je košara, pletena iz njivskih brazd. Obraz deklice (bronasta utež v podobi boginje Lune z Ajdovskega gradca nad Vranjem) z ruto predstavlja ročaj košare. V logotipu je uporabljenih več barv, ki imajo določeno simboliko. Zelena predstavlja zelen travnik, gozd, hrib...; rumena predstavlja s prtom pokrita živila kot vsebino košare; modra pa predstavlja plavo nebo. V ročaju lahko opazite tudi sluteno črko Q kot znak kvalitete.

     Predstavitev projekta Pridelano v Posavju: Lokalno pridelana hrana naj ima prednost 
 


Vsi zainteresirani pridelovalci vabljeni k sodelovanju.

 

Kontaktna oseba: Barbara Mlakar Krajnc

 07/ 81 63 603,     barbara.krajnc@kz-sevnica.si


 
 
ugodna ponudba I odkupi I obvestila I kmetovalec I kmečka zadruga sevnica predstavitev I delovni časi poslovalnic I kontakt I domov I pravni pouk I splošni pogoji poslovanja I impresum