Kmečka zadruga Sevnica je ena izmed večjih zadrug v slovenskem prostoru.


S svojo dejavnostjo pokriva široko področje Posavja, predvsem občine Sevnica, Krško, Brežice in Škocjan. Tradicija zadružne misli sega še v čas po vojni in se je ohranila vse do danes. Številne organizacijske spremembe, spremembe v širšem prostoru in nove miselnosti so nas pripeljale do sodobno organiziranega načina dela, poslovanja in premoženja v okviru zadruge. Velik zadružni kapital, stopetinštirideset zaposlenih delavcev, stotrideset članov zadruge, tristo kmetov, s katerimi proizvodno sodelujemo, so osnova za naše delo, poslovanje in nadaljnji razvoj.


Naše aktivnosti usmerjamo predvsem na tri področja, ki so hkrati tudi nosilne dejavnosti zadruge:

1. Največji delež v poslovanju predstavlja trgovina, ki prispeva več kot polovico vseh prihodkov zadruge. Naša trgovinska ponudba je raznolika in pestra od živil, kmetijskega repromateriala, gradbenega materiala do vrtnarskega in cvetličarskega programa. Trgovino imamo locirano na širšem področju in sicer v Sevnici, Tržišču, Krmelju, Šentjanžu, Krškem, Dolenji vasi,  Senovem, Dobovi, na Studencu, Bizeljskem in Bučki.

2. Klavniška dejavnost s predelavo mesa je podaljšek reproverige kmetijske proizvodnje in je s tega stališča pomembna tako za zadrugo kot za širše okolje. Sveže meso z naših domačij, številni mesni izdelki iz barjenega, poltrajnega in trajnega programa so asortiman, po katerem nas poznajo številni kupci širom Slovenije. Domače, sveže, proizvedeno po klasičnih postopkih so prednosti našega majhnega obrata in potrošniki znajo to ceniti.

3. Osnovni moto zadružnega poslovanja pa je sodelovanje s kmeti, ki se odraža v nakupni in prodajni poti, svetovanju, pomoči in skupnem delovanju. Tako smo razvili uslužnostno pitanje prašicev in govedi, odkup vseh tržnih viškov na kmetijah, predvsem mleka, mesa, sadja, grozdja in lesa.

 

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

Savska cesta 20 c
8290 Sevnica

 

ugodna ponudba I odkupi I obvestila I kmetovalec I kmečka zadruga sevnica predstavitev I delovni časi poslovalnic I kontakt I domov I pravni pouk I splošni pogoji poslovanja I impresum