Anketa
Katera je vaša najljubša ?
Sevniški salamin
Krmeljska
Ajdovska
Kmečka


Rezultati
 
 

  

"MESO IZ SEVNICE"

 

 

 

POVZETEK VSEBINE PROJEKTA »MESO IZ SEVNICE«

KZ Sevnica je v lokalnem okolju prepoznana kot organizator prireje in odkupa živali z namenom proizvodnje in predelave ter prodaje mesa in izdelkov iz mesa.

V projektu, bomo vzpostavili prepoznavno verigo in zagotavljali nadstandardni sitem kontrole na liniji klanja, s ciljem povečevanjem kvalitete prodajanega mesa (goveje, junčje, telečje).

Vzpostaviti razpoznavno verigo pomeni organizirati odkup živih živali od članov partnerstva (sedem članov partnerstva so člani zadruge, štirje člani partnerstva niso člani zadruge) in vzpostaviti sistem sledljivosti od odkupa živali do prodaje posameznega izdelka (označevanje imena pridelovalca pri označevanju na mestu prodaje). To bo realizirano z označevalnim nalepkami, na katerih bo poleg predpisanih parametrov označevanja, navedeno tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je živali vzredilo.

S ciljem realizacije zastavljenih fizičnih in ekonomskih ciljev, se bodo v okviru projekta izvajale naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija projekta, priprava načrta trženja proizvodov, priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov, zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi in trženju proizvodov, organizacija odkupa in prodaje proizvodov in promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

Projekt bo trajal 24 mesecev in sicer v obdobju avgust 2018 - julij 2020.

Realizacija projekta bo pomembno prispevala k promociji lokalno pridelane hrane, ki bo tudi prodana na lokalnem območju. Neposredni učinek projekta bo tako neposredno povečanje obsega prodaje, kar predstavlja boljši ekonomski rezultat tako za posrednika (KZ Sevnica), kot kmetijska gospodarstva – člane partnerstva, ki se lahko posredno nadejajo tudi višjim odkupnim cenam za živali. Posredni učinek projekta je zmanjšanje negativnih vplivov na podnebne spremembe, saj se celotna veriga od prireje do prodaje izvaja na ozkem lokalnem območju.

Več o projektu najdete pod zavihkom "PROJEKTI".

»Za vsebino je odgovorna Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt »Meso iz Sevnice« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. «

POVEZAVE

UPORABNE POVEZAVA:

 

 

»MODRA FRANKINJA - ŽAMETNO VINO REGIJE POSAVJE«
Posavje se lahko pohvali kot eno najboljših slovenskih in celo evropskih območij modre frankinje, zato je posavska modra frankinja polnega in bogatega okusa, vonja, barve in zdravilnih lastnosti. Modra frankinja se lahko skupaj z lokalno pridelano hrano poveže v bogate vinsko-kulinarične zgodbe.
Projekt »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje« (akronim projekta: »Modra frankinja«) je povezava in nadgradnja projektov iz prejšnjih obdobij, zlasti projekta »Modra frankinja - žametno vino Posavja«, ki ga je KŠTM Sevnica kot vodilni partner v okviru projektov LAS Posavje izvajal skupaj s tremi partnerji že v obdobju 2013-2014, projekta »Turizem v zidanih«, katerega vodilni partner je bil CPT Krško in drugih projektov. Rezultati, učinki predvsem pa odziv strokovne javnosti, vinarjev, gostinskih ponudnikov in javnosti so bili odlični ter motivacija za nadgradnjo aktivnosti.
Konec leta 2016 so mednarodni znanstveniki – arheologi genetskih zapisov pozabljenih trt - potrdili, da je Modra frankinja avtohtona sorta spodnje štajerske (Posavje je del tega območja), s čimer je najboljša rdeča sorta celinske Evrope dobila svoj izvor in dom, s tem pa slovenski pridelovalci vina Modra frankinja tudi izjemno zgodbo in osnovo za poslovno priložnost.
Aktivnosti projekta temeljijo na izkušnjah, vzpostavljenih partnerstvih, sodelovanju in povezavah, pridobljenih v prejšnjih projektih partnerjev. Aktivnosti projekta so zato jasno zastavljene in usmerjene k skupnim ciljem. Pomembno pa je poudariti, da imajo pričakovanja tudi vinogradniki, vinarji, gostinci in podjetja, s katerimi smo v prejšnjih projektih sodelovali in nam dajejo veliko podporo, čeprav jih v projekt nismo mogli povabiti kot partnerjev, vendar pa jih bodo zadevali pozitivni in trajnostno naravnani učinki projekta. Projekt je pripravljen na izvajanje.
Trajnost projekta
Projekt je sestavljen iz večplastnih aktivnostih, ki delujejo od spodaj navzgor, od posameznih pridelovalcev, vinogradnikov, vinarjev, gostincev, obrtnikov in s povezovanjem vseh bodo doseženi trajni sinergijski učinki. Že učinki projekta izpred štirih let kažejo izjemno ugodne učinke, kot so povečana prepoznavnost Modre frankinje, povečano povpraševanje po tem vinu, znatno povečanje MF v gostinski ponudbi v regiji in izven nje ter vzpostavljena sodelovanja med vinogradniki, vinarji in gostinskimi ponudniki. Skozi projekt bodo ti sinergijski učinki še znatno povečani in oblikovani na višjem ter širšem nivoju. Vino MF bo z lokalno pridelano hrano ustvarilo kulinarične produkte in nov turistično prepoznan produkt Posavja, ki bo trajno privabljal goste v regijo.
Že izvedene aktivnosti
Nekateri deli aktivnosti, kot so komunikacija in povezovanje posameznih pridelovalcev in ponudnikov se kot trajnost prejšnjega projekta »Modra frankinja – žametno vino Posavja« v manjši meri izvajajo vse od zaključka prejšnjega projekta. Ravno tako se vsako leto izvede Festival modre frankinje in obvešča javnost, vendar pa so to zelo omejene aktivnosti, ki bodo v primeru uspešne kandidature za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja zmogle doseči znatno večjo širino in potreben obseg aktivnosti.
Opis projekta
Projekt postavlja trdne temelje in osnove za vzpostavitev poslovnega modela, ki bo povezal pridelovalce modre frankinje v Posavju, s čimer bo postavljen osnovni pogoj za vzpostavitev prepoznavne blagovne znamke vina Modra frankinja iz Posavja, kar bo skupaj z regionalno značilnimi jedmi Posavja postal slovensko prepoznaven kulinarično-turističen produkt. Projekt bo skozi delavnice, izobraževanja, promocijske aktivnosti in javne prireditve povezoval pridelovalce vina modra frankinja, vinarje, gostinske in ostale turistične ponudnike ter tako vzpostavil trajnostni sistem uporabe lokalne pridelave vina in hrane skozi kratke verige od proizvajalcev do potrošnikov.
Cilji projekta
•    Razviti model povezovanja pridelovalcev MF s ciljem razvoja formalne oblike sodelovanja;
•    Z aktivno promocijo vina MF in regionalne kulinarike spodbuditi razvoj kulinarične zgodbe Posavja kot gostinsko-turističnega produkta;
•    Vzpostaviti aktivno medsektorsko povezovanje med pridelovalci vina, hrane, gostinskimi ponudniki, obrtniki ter javnim in zasebnim turističnim sektorjem;
•    Povečanje obsega in kakovosti pridelave vina MF ter povečanje uporabe in načinov uporabe v regionalni kulinariki;
•    Razviti kulinarično zgodbo Posavja, prepoznano v regiji in zlasti tudi izven regije Posavja;
•    Izdelati trženjsko strategijo prodaje MF;
•    Dvigniti prepoznavnost vina MF in regionalne kulinarike v gostinsko-turističen produkt;
•    Dvigniti dodano vrednost vina MF in regionalno pridelane hrane ter tako stimulirati nove zaposlitve oziroma ohranjati zaposlitvene možnosti v regiji.  
Učinki projekta so trajnostno naravnan, rezultati in učinki projekta so prenosljivi tudi na druga območja. Inovativnost projekta je v povezovanju obstoječih kulinaričnih posebnosti regije v novo kulinarično zgodbo, ki bo predstavljala mednarodno prepoznan turistični produkt.  
Vizija projekta
»Vino modra frankinja postane prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt Posavja ter po kakovosti in razširjenosti eno od prepoznavnih središč modre frankinje v Evropi.«
Partnerji projekta
1. Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (nosilec projekta)
2. Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o. (KZ Sevnica)
3. Center za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško)
4. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice)


Projekt »Modra frankinja - žametno vino regije Posavje« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren KŠTM Sevnica. Organ upravljanja, določen za  izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
  

POVEZAVE

UPORABNE POVEZAVA:

 

 

 

 

 

 "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE" 

                                   

                    

 

VSA GOVEDINA V NAŠIH PRODAJALNAH JE VKLJUČENA V NACIONALNO SHEMO

"IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE"KI POTROŠNIKOM ZAGOTAVLJA,

DA PRODAJAMO GOVEJE MESO ŽIVALI, KI SO VZREJENE IN PREDELANE V SLOVENIJI.


            


 

     

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI

VKLJUČITEV V SHEMO KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE"

 

POVZETEK

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA JE ORGANIZIRALA SVOJO SKUPINO PROIZVAJALCEV GOVEDI V KATERO JE VKLJUČILA KMETE,

KI USTREZAJO ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST".

 

DEJAVNOSTI

ZAKLJUČEN KROG OD KMETA DO POTROŠNIKA PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST" -

IZOBRAŽEVANJE, VKLUČEVANJE IN CERTIFICIRANJE VSEH ČLENOV V VERIGI.

 

CILJI 

PONUDITI TRGU PREKO LASTNEGA MESNOPREDELOVALNEGA OBRATA IN MESNICE GOVEJE MESO,

KI USTREZA ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE".

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

ZARADI PREPOZNAVANJA SHEME KAKOVOSTI DOSEGANJE  BOLJŠIH USPEHOV NA JAVNIH RAZPISIH IN

USPEŠNO DOGOVARJANJE ZA POSLOVANJE Z JAVNIMI USTANOVAMI PO IZLOČENIH SKLOPIH.

 

 

POVEZAVE

UPORABNE POVEZAVA:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ugodna ponudba I odkupi I obvestila I kmetovalec I kmečka zadruga sevnica predstavitev I delovni časi poslovalnic I kontakt I domov I pravni pouk I splošni pogoji poslovanja I impresum